Aktualności

 

NOWY ADRES BIURA

===========================================================================

Szanowni Państwo,
Od 21 września 2015 przenieśliśmy nasze biuro do nowej siedziby. Obecnie mieści się ono w Smolcu przy ulicy Chłopskiej 46.
Niestety z powodu tymczasowego braku stacjonarnej linii telefonicznej, dotychczasowy numer telefonu 71 788-22-48 będzie już nieaktywny.

Prosimy o kontakt pod numerem tel. komórkowego 509 493 570.

===========================================================================

Aktualizacja programu Umowy-Zlecenia.

18 października 2016 roku opublikowana została nowa wersja programu Umowy-Zlecenia v2.2

Najważniejsze zmiany:

- dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 23,
- usprawniono działanie filtrów w przeglądarkach,
- poprawiono kilka drobnych błędów w programie.

Przypominamy, że ta wersja programu jest ostatnią wersją wspieraną technicznie. Z końcem 2016 r. program zostanie wycofany ze sprzedaży.
Deklaracje PIT-11(23) będzie można obliczyć za rok 2016 oraz 2017. Rok 2017 będzie ostatnim, za który będzie można stworzyć tę deklarację.

Aktualizacja do tej wersji jest płatna.

===========================================================================
 

Aktualizacja programu Delegacje SQL.

5 i 7 stycznia 2016 roku opublikowana została nowa wersja programu Delegacje SQL v4.0.8.8

Zmiany w wersji 4.0.8.8 zdn. 7.01.2016 r.:
- W związku ze zmianami w NBP dotyczącymi udostępniania elektronicznej tabeli kursów, zmieniono algorytm importu tabeli tak, aby możliwy był odczyt tabel archiwalnych z lat ubiegłych. Import tabeli z roku bieżącego pozostał bez zmian.

Zmiany w wersji 4.0.8.6 z dn. 5.01.2016 r:
- poprawiono błąd ilości miejsc po przecinku w oknie definicji stawek za 1 km.
 

Aktualizacja programu Umowy-Zlecenia.

10 grudnia 2015 roku opublikowana została nowa wersja programu Umowy-Zlecenia v2.1

Najważniejsze zmiany:

- dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 22,
- na wydruku zestawienia umów dodano pole PESEL,
- zmodyfikowano wydruk zestawienia umów tak, aby był bardziej czytelny,
- dodano znacznik pozycji umowy – Nie uwzględniaj w PIT-11 – zaznaczenie powoduje, że taka umowa i jej rachunki nie będą wliczane do deklaracji PIT-11,
- przebudowano kartotekę zleceniobiorców oraz dodano informację o rezydencie i zagranicznym identyfikatorze podatkowym,
- poprawiono kilka drobnych błędów w programie.

Aktualizacja do tej wersji jest płatna.

===========================================================================
 

Aktualizacja programu Delegacje SQL.

6 lutego 2015 roku opublikowana została nowa wersja programu Delegacje SQL v4.0.8.0

Najważniejsze zmiany:

- wydłużono pole pełnej nazwy firmy, teraz nazwa firmy mieści cztery linie po 50 znaków,
- wydłużono pole skróconej nazwy w danych firmy do 50 znaków,
- wydłużono pole ulica w danych firmy do 100 znaków,
- wydłużono pole miejscowość w danych firmy do 100 znaków,
- wydłużono pole nazwy waluty w słowniku walut do 100 znaków,
- na wydruku rozliczenia delegacji krajowej wyłączono zbędne informacje o przekroczeniu granicy,
- na wydruku ewidencji przebiegu zmieniono rozkład i długość pól tak, aby mieściły się długie
opisy tras przejazdu,
- dostosowano wszystkie wydruki do długiego opisu firmy,
- wyeliminowano błąd podczas wprowadzania kwoty wydatku na poleceniu wyjazdu,
- zmodyfikowano moduł pobierania aktualizacji, w niektórych instalacjach nie informował
o pojawieniu się nowej wersji programu.

===========================================================================
 

Aktualizacja programu Umowy-Zlecenia dla Windows.

6 stycznia 2015 roku zaktualizowaliśmy formularze deklaracji PIT-11 do wersji 21. Wersja ta obowiązuje w przypadku rozliczenia dochodu za rok 2014.
Bieżąca wersja programu to 2.0.0.8. Aktualizacja do tej wersji jest bezpłatna dla posiadaczy wersji 2.0 i wyższej.

===========================================================================
 

Aktualizacja programu Delegacje SQL.

8 września 2014 roku opublikowana została nowa wersja programu Delegacje SQL.

Najważniejsze zmiany:

- Dodano obsługę umów z pracownikami na użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- Dodano wydruk umowy z pracownikiem. Formularz umowy można dostosować do swoich potrzeb, np. za pomocą edytora tekstu,
- Dodano wydruk oświadczenia pracownika odnośnie naliczania ryczałtu za użytkowanie własnego pojazdu. Podobnie jak przy umowie, treść oświadczenia jest modyfikowalna,
- Dodano wydruk ewidencji przebiegu pojazdu dla pojedynczego pracownika,
- Usunięto problem z komunikatem błędu podczas usuwania danych ze słowników,
- Poprawiono kilka drobnych błędów.

===========================================================================
 

Aktualizacja programu Umowy-Zlecenia.

31 stycznia 2014 roku opublikowaliśmy wersję 2.0.0.6 programu Umowy-Zlecenia dla Windows. W wersji tej umożliwiliśmy wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 20. Aktualizacja do tej wersji jest bezpłatna.

===========================================================================
 

Aktualizacja programu Umowy-Zlecenia.

27 grudnia 2013 roku opublikowaliśmy wersję 2.0.0.4 programu Umowy-Zlecenia dla Windows. W wersji tej odblokowano możliwość dokonywania wydruków deklaracji PIT-11 w 2014 roku oraz poprawiono drobne błędy. Aktualizacja do tej wersji jest bezpłatna.

===========================================================================
 

Nowa wersja programu Delegacje SQL.

1 marca 2013 roku opublikowana została nowa wersja programu Delegacje SQL.

Do najważniejszych zmian w tej wersji należą:

- Dostosowanie programu do obowiązujących nowych przepisów odnośnie naliczania diet,
- Całkowite przebudowanie interfejsu użytkownika dla łatwiejszego przeglądania i wprowadzania danych,
- Zoptymalizowanie algorytmów obliczeniowych diet krajowych i zagranicznych,
- Przystosowanie programu do pracy na serwerach MSSQL2008 i MSSQL2012.