Aktualności

 

NOWE WERSJE PROGRAMÓW ASSECO WAPRO

===========================================================================

Szanowni Państwo,
Informujemy, że 3 października 2017 zostały udostępnione nowe wersje programów ASSECO WAPRO.
Zmiany zawierają szereg nowych funkcjonalności. Wszystkie programy zostały także dostosowane do zmian przepisów obowiązujących od stycznia 2018 roku. Szczególną uwagę poświecono zmianom przepisów o JPK (Jednolity Plik Kontrolny). Obowiązek przesyłania tego pliku do Ministerstwa Finansów obejmuje wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą od stycznia 2018 roku.

 

NOWY ADRES BIURA

===========================================================================

Szanowni Państwo,
Od 21 września 2015 przenieśliśmy nasze biuro do nowej siedziby. Obecnie mieści się ono w Smolcu przy ulicy Chłopskiej 46.
Niestety z powodu tymczasowego braku stacjonarnej linii telefonicznej, dotychczasowy numer telefonu 71 788-22-48 będzie już nieaktywny.

Prosimy o kontakt pod numerem tel. komórkowego 509 493 570.

===========================================================================

Aktualizacja programu Umowy-Zlecenia.

18 października 2016 roku opublikowana została nowa wersja programu Umowy-Zlecenia v2.2

Najważniejsze zmiany:

- dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 23,
- usprawniono działanie filtrów w przeglądarkach,
- poprawiono kilka drobnych błędów w programie.

Przypominamy, że ta wersja programu jest ostatnią wersją wspieraną technicznie. Z końcem 2016 r. program zostanie wycofany ze sprzedaży.
Deklaracje PIT-11(23) będzie można obliczyć za rok 2016 oraz 2017. Rok 2017 będzie ostatnim, za który będzie można stworzyć tę deklarację.

Aktualizacja do tej wersji jest płatna.

===========================================================================
 

Aktualizacja programu Delegacje SQL.

5 i 7 stycznia 2016 roku opublikowana została nowa wersja programu Delegacje SQL v4.0.8.8

Zmiany w wersji 4.0.8.8 zdn. 7.01.2016 r.:
- W związku ze zmianami w NBP dotyczącymi udostępniania elektronicznej tabeli kursów, zmieniono algorytm importu tabeli tak, aby możliwy był odczyt tabel archiwalnych z lat ubiegłych. Import tabeli z roku bieżącego pozostał bez zmian.

Zmiany w wersji 4.0.8.6 z dn. 5.01.2016 r:
- poprawiono błąd ilości miejsc po przecinku w oknie definicji stawek za 1 km.
 

Aktualizacja programu Umowy-Zlecenia.

10 grudnia 2015 roku opublikowana została nowa wersja programu Umowy-Zlecenia v2.1

Najważniejsze zmiany:

- dodano obsługę deklaracji PIT-11 w wersji 22,
- na wydruku zestawienia umów dodano pole PESEL,
- zmodyfikowano wydruk zestawienia umów tak, aby był bardziej czytelny,
- dodano znacznik pozycji umowy – Nie uwzględniaj w PIT-11 – zaznaczenie powoduje, że taka umowa i jej rachunki nie będą wliczane do deklaracji PIT-11,
- przebudowano kartotekę zleceniobiorców oraz dodano informację o rezydencie i zagranicznym identyfikatorze podatkowym,
- poprawiono kilka drobnych błędów w programie.

Aktualizacja do tej wersji jest płatna.

===========================================================================
 

Aktualizacja programu Delegacje SQL.

6 lutego 2015 roku opublikowana została nowa wersja programu Delegacje SQL v4.0.8.0

Najważniejsze zmiany:

- wydłużono pole pełnej nazwy firmy, teraz nazwa firmy mieści cztery linie po 50 znaków,
- wydłużono pole skróconej nazwy w danych firmy do 50 znaków,
- wydłużono pole ulica w danych firmy do 100 znaków,
- wydłużono pole miejscowość w danych firmy do 100 znaków,
- wydłużono pole nazwy waluty w słowniku walut do 100 znaków,
- na wydruku rozliczenia delegacji krajowej wyłączono zbędne informacje o przekroczeniu granicy,
- na wydruku ewidencji przebiegu zmieniono rozkład i długość pól tak, aby mieściły się długie
opisy tras przejazdu,
- dostosowano wszystkie wydruki do długiego opisu firmy,
- wyeliminowano błąd podczas wprowadzania kwoty wydatku na poleceniu wyjazdu,
- zmodyfikowano moduł pobierania aktualizacji, w niektórych instalacjach nie informował
o pojawieniu się nowej wersji programu.

===========================================================================
 

Aktualizacja programu Umowy-Zlecenia dla Windows.

6 stycznia 2015 roku zaktualizowaliśmy formularze deklaracji PIT-11 do wersji 21. Wersja ta obowiązuje w przypadku rozliczenia dochodu za rok 2014.
Bieżąca wersja programu to 2.0.0.8. Aktualizacja do tej wersji jest bezpłatna dla posiadaczy wersji 2.0 i wyższej.

===========================================================================
 

Aktualizacja programu Delegacje SQL.

8 września 2014 roku opublikowana została nowa wersja programu Delegacje SQL.

Najważniejsze zmiany:

- Dodano obsługę umów z pracownikami na użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- Dodano wydruk umowy z pracownikiem. Formularz umowy można dostosować do swoich potrzeb, np. za pomocą edytora tekstu,
- Dodano wydruk oświadczenia pracownika odnośnie naliczania ryczałtu za użytkowanie własnego pojazdu. Podobnie jak przy umowie, treść oświadczenia jest modyfikowalna,
- Dodano wydruk ewidencji przebiegu pojazdu dla pojedynczego pracownika,
- Usunięto problem z komunikatem błędu podczas usuwania danych ze słowników,
- Poprawiono kilka drobnych błędów.

===========================================================================
 

Aktualizacja programu Umowy-Zlecenia.

31 stycznia 2014 roku opublikowaliśmy wersję 2.0.0.6 programu Umowy-Zlecenia dla Windows. W wersji tej umożliwiliśmy wydruk deklaracji PIT-11 w wersji 20. Aktualizacja do tej wersji jest bezpłatna.

===========================================================================
 

Aktualizacja programu Umowy-Zlecenia.

27 grudnia 2013 roku opublikowaliśmy wersję 2.0.0.4 programu Umowy-Zlecenia dla Windows. W wersji tej odblokowano możliwość dokonywania wydruków deklaracji PIT-11 w 2014 roku oraz poprawiono drobne błędy. Aktualizacja do tej wersji jest bezpłatna.

===========================================================================
 

Nowa wersja programu Delegacje SQL.

1 marca 2013 roku opublikowana została nowa wersja programu Delegacje SQL.

Do najważniejszych zmian w tej wersji należą:

- Dostosowanie programu do obowiązujących nowych przepisów odnośnie naliczania diet,
- Całkowite przebudowanie interfejsu użytkownika dla łatwiejszego przeglądania i wprowadzania danych,
- Zoptymalizowanie algorytmów obliczeniowych diet krajowych i zagranicznych,
- Przystosowanie programu do pracy na serwerach MSSQL2008 i MSSQL2012.