Delegacje SQL 2013

Aktualna wersja: 4.0.8.8

Pobierz wersję demo

 
 
 
 

Program Delegacje dla Windows w wersji SQL jest następcą znanego już dobrze programu do rozliczania wyjazdów służbowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w opracowywaniu programu oraz ścisłemu kontaktowi z użytkownikami powstał zupełnie nowy projekt spełniający pokładane w nim oczekiwania. Zastosowanie nowoczesnych technologii powoduje, że program Delegacje dla Windows jest nowoczesną aplikacją z nowoczesnym, wygodnym i intuicyjnym interfejsem użytkownika. Technologia klient-serwer (w oparciu o Microsoft SQL Server Express) i jej wbudowane mechanizmy zwiększają wydajność pracy i bezpieczeństwo danych. Dzięki zastosowaniu skalowalnego rozwiązania bazodanowego, program umożliwia pracę zarówno w małych jednoosobowych firmach jak i w dużych przedsiębiorstwach.

Aplikacja umożliwia rozliczanie zarówno delegacji krajowych jak i zagranicznych. Rozliczenie wyjazdów zagranicznych prowadzone jest tak w walucie krajowej jak i obcej równocześnie – dowolnie definiowanej, w zależności od docelowego kraju wyjazdu.

Dzięki zastosowaniu metod słownikowania wzrosła prędkość pracy a także zwiększony został komfort obsługi często wprowadzanych danych takich jak pracownicy, pojazdy, trasy przejazdu itp. Użycie wielu skrótów klawiszowych zwalnia użytkownika z manipulowania myszką, umożliwiając szybką pracę z klawiatury.

Program Delegacje dla Windows całkowicie integruje się ze środowiskiem MS Windows udostępniając swoje dane dla innych aplikacji systemu takich jak MS Excel czy MS Access. Umożliwia także pracę sieciową na wielu stanowiskach dając możliwość rozdzielenia elementów rozliczenia delegacji na różne działy w firmie.

Dołożyliśmy wszelkich starań aby program był zgodny z przepisami obowiązującymi na terenie RP i spełniał stawiane przez nie wymogi. Nadal pracujemy nad dalszym rozwojem funkcjonalności programu i jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju sugestie i propozycje ze strony użytkowników.

Podstawowe funkcjonalności programu

1. Rozliczanie delegacji krajowych

- automatyczne wyliczanie czasu trwania delegacji na podstawie przejazdów,
- obliczanie diet z uwzględnieniem czasu trwania delegacji oraz gwarantowanego wyżywienia zapewnionego przez pracodawcę,
- rejestracja przejazdów w ewidencji przejazdu (tzw. kilometrówka),
- zwrot kosztów przejazdów, dojazdów oraz innych kosztów podróży służbowej takich jak np. noclegi, rachunki za paliwo itp,

2. Rozliczenie delegacji zagranicznej

- automatyczne wyliczanie czasu trwania delegacji w części krajowej i części zagranicznej na podstawie przejazdów i dat przekroczenia granicy,
- obliczanie diet, w tym uwzględnianie potrąceń wynikających z zapewnienia wyżywienia ( całodziennego lub częściowego) przez pracodawcę,
- rejestracja wydatków związanych z podróżą służbową w PLN oraz w walucie obcej,
- rozliczenie zaliczek pobranych w PLN i w walucie obcej wg kursu walut z dnia rozliczenia,

- rozliczenie różnic kursowych wynikających z dnia pobrania zaliczki i rozliczenia delegacji,
- pobieranie tabeli kursów walut z internetu,

3. Ewidencja przebiegu (kilometrówka)

- rejestracja kosztów eksploatacji pojazdu na podstawie dziennych przebiegów pojazdów,
- słownik tras przejazdu wraz z odległością,
- słownik pracowników wraz z przypisanymi do nich pojazdów,
- zestawienia miesięczne dla poszczególnych pracowników i ich pojazdów,

4.  Ewidencja kosztów

- rejestracja pozostałych kosztów związanych z eksploatacją pojazdów,
- słownik pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności,
- zestawienia kosztów za dowolny okres dla wybranego pojazdu,

5. Ewidencja ryczałtu

- rozliczanie miesięcznych ryczałtów za eksploatację własnego pojazdów do celów służbowych,
- potrącenia od kwoty wypłaty za dni nieobecne w pracy,
- słownik pracowników z przyznanymi ryczałtami na pojazdy,
- zestawienia za dowolny okres dla wybranego pracownika,

6. Inne funkcjonalności

- rejestr tabel z kursami walut
- pobieranie tabeli kursów z internetu,
- możliwość pracy sieciowej na wielu stanowiskach,
- intuicyjna i wygodna obsługa interfejsu użytkownika (sortowanie, wyszukiwanie i grupowanie danych,
- słowniki pracowników, pojazdów, tras przejazdów, krajów oraz walut,
- moduł uprawnień dla użytkowników programu,
- ponad 40 motywów graficznych dla dopasowania wyglądu programu do własnych upodobań,