Porównanie wariantów programu WF-KaPeR Win

Lp. Opis różnic START BIZNES BIURO
1. Ilość rozliczanych oddziałów firmy 1 3 +
2. Rozliczanie wynagrodzeń - + +
3. Rozliczanie środków trwałych 5 środków + +
4. Rozliczanie prywatnych samochodów 1 samochód + +
5. Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego - - +
6. Analizy OLAP - - +
7. Dowolna konfiguracja uprawnień użytkowników - - +