WF-Analizy dla Windows

 

Nowoczesna technologia

 
MS SQL Server
Gwarancją stabilności, wydajności, skalowalności i bezpieczeństwa danych jest zastosowanie w przetwarzaniu danych technologii klient-serwer, opartej na serwerze baz danych MS SQL Server firmy Microsoft. Efektem jest znaczny skok prędkości przetwarzania informacji oraz poprawę stabilności i bezpieczeństwa danych.

Technologia OLAP
OLAP (ang. online analytical processing) – jest to oprogramowanie wspierające podejmowanie decyzji, które pozwala użytkownikowi analizować szybko informacje zawarte w wielowymiarowych widokach i hierarchiach.
Narzędzia OLAP przekładają transakcje przechowywane zwykle w relacyjnych bazach danych, na wielowymiarowe struktury logiczne, tzw. widoki. Dane te są następnie organizowane w postaci wielowymiarowych kostek OLAP, które przechowuje dane w sposób bardziej przypominający wielowymiarowe arkusze kalkulacyjne niż tradycyjną, relacyjną bazę danych. Kostka umożliwia wyświetlanie i oglądanie danych z różnych punktów widzenia („obracać”), co jest bardziej poglądowe dla użytkownika.
Prezentacja danych OLAP odbywa się na zewnątrz systemu WF-Analizy, przy pomocy programu MS Excel, z wykorzystaniem tzw. tabel przestawnych.
 
Tabele przestawne MS Excel
Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań danych przechowywanych w programie MS Excel lub pobieranych z zewnętrznych struktur OLAP. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na opracowanie zestawień i podsumowań łączących wartości pochodzące z różnych pól i wymiarów. Dane można dynamicznie rozmieszczać na różne sposoby oraz stosować niemal pełny wachlarz funkcji arkusza MS Excel do ich analizy. Można także swobodnie zmieniać układ danych uzyskując prezentacje uwzględniające inne aspekty i punkty widzenia.
Więcej informacji na temat tabel przestawnych można znaleźć w dokumentacji i opracowaniach dotyczących programu MS Excel.