WF-Analizy dla Windows

Wariant Biznes

Pobierz wersję 30-sto dniową
 
 

Program WF-Analizy dla Windows to zaawansowany system wspomagania decyzji, którego zadaniem jest dostarczanie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstwa wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program przetwarza dane zgromadzone w bazach innych programów linii Asseco WAPRO dla Windows i na ich podstawie tworzy zaawansowane, wielowymiarowe analizy, w dynamicznie definiowanych przez użytkownika przekrojach.
Program WF-Analizy wykorzystuje technologię klient-serwer w oparciu o Microsoft SQL Server, jak również najnowsze technologie z zakresu hurtowni danych (OLAP), co gwarantuje jego wysoką jakość, wydajność i elastyczność.
System WF-Analizy współpracuje z programami WF-Mag dla Windows i WF-FaKir dla Windows. Do poprawnej pracy wymaga także programu Microsoft Excel w wersji XP lub późniejszej.

Program WF-Analizy umożliwia tworzenie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz danych zgromadzonych w bazach systemów Asseco WAPRO. Przy pomocy intuicyjnych kreatorów, użytkownik może w prosty sposób zdefiniować zakres danych oraz przekroje, w jakich zamierza je analizować. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których następuje wstępne przetwarzanie danych i na podstawie których tworzone są automatycznie zaawansowane raporty, analizy czy wykresy.
Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego MS Excel, co zapewnia czytelność prezentacji oraz liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje. Użytkownik także na tym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne – zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, czy też hierarchii poszczególnych wymiarów. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób analizowane w różnych wariantach – wg klientów, towarów, handlowców, czy miejsc powstawania przychodów lub kosztów – co daje kadrze menadżerskiej pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy i umożliwia podjęcie właściwych decyzji zarządczych.

Dodatkowo w wariancie PRESTIŻ:

 • - pełna współpraca z pozostałymi produktami z linii PRESTIŻ
 • - obsługa pól dodatkowych – dla programu WF-Mag PRESTIŻ
 • - obsługa struktur MPK – dla programu WF-FaKir PRESTIŻ

 

Dynamiczne analizy

Zamieszczone tu informacje mają za zadanie ułatwić początkującemu użytkownikowi zapoznanie się zasadami działania pakietu WF–Analizy, pokazać podstawowe korzyści płynące z jego stosowania oraz zademonstrować na prostym przykładzie możliwości przetwarzania danych w tabelach przestawnych MS EXCEL. Do opisu zostały dołączone krótkie filmy.

Zapraszam do zapoznania się z następującymi zagadnieniami:

 • Informacje ogólne – możliwości i korzyści
 • Analizy predefiniowane
 • Przygotowanie tabeli przestawnej do przetwarzania w MS EXCEL
 • Tworzenie analizy użytkownika (WF–Analizy)
 • Przygotowanie definicji analizy (definicji kostki OLAP)
 • Tworzenie raportów użytkownika (MS EXCEL)
 • Analiza zyskowności oddziałów firmy (magazynów)
 • Analiza zysku osiągniętego przez handlowców firmy
 • Analiza zysku osiągniętego przez towary w poszczególnych kategoriach asortymentowych

Współpraca

 • integracja z programem Sprzedaż i magazyn WF-Mag dla Windows
 • integracja z programem Finanse i księgowość WF-FaKir dla Windows
 • integracja ze środowiskiem Windows
 • integracja z arkuszem kalkulacyjnym MS Excel (w wersji co najmniej XP)