WF-Analizy dla Windows

Wariant Prestiż

Pobierz wersję 30-sto dniową
 
 
 

Analizy predefiniowane
Tworzenie analizy użytkownika (WF–Analizy)
Tworzenie raportów użytkownika (MS Excel)

Program WF-Analizy dla Windows to zaawansowany system wspomagania decyzji, którego zadaniem jest dostarczanie kadrze menadżerskiej przedsiębiorstwa wyczerpujących danych niezbędnych do sprawnego zarządzania firmą. Program przetwarza dane zgromadzone w bazach innych programów linii Asseco WAPRO dla Windows i na ich podstawie tworzy zaawansowane, wielowymiarowe analizy, w dynamicznie definiowanych przez użytkownika przekrojach.
Program WF-Analizy wykorzystuje technologię klient-serwer w oparciu o Microsoft SQL Server, jak również najnowsze technologie z zakresu hurtowni danych (OLAP), co gwarantuje jego wysoką jakość, wydajność i elastyczność.
System WF-Analizy współpracuje z programami WF-Mag dla Windows i WF-FaKir dla Windows. Do poprawnej pracy wymaga także programu Microsoft Excel w wersji XP lub późniejszej.

Program WF-Analizy umożliwia tworzenie zaawansowanych, wielowymiarowych analiz danych zgromadzonych w bazach systemów Asseco WAPRO. Przy pomocy intuicyjnych kreatorów, użytkownik może w prosty sposób zdefiniować zakres danych oraz przekroje, w jakich zamierza je analizować. Na tej podstawie system tworzy wielowymiarowe struktury OLAP, w których następuje wstępne przetwarzanie danych i na podstawie których tworzone są automatycznie zaawansowane raporty, analizy czy wykresy.
Dane prezentowane są w postaci tabel przestawnych arkusza kalkulacyjnego MS Excel, co zapewnia czytelność prezentacji oraz liczne mechanizmy filtrujące, sortujące czy grupujące wskazane informacje. Użytkownik także na tym etapie ma szerokie możliwości konfiguracyjne – zmiany układu prezentowanych danych, poziomu ich grupowania i agregacji, czy też hierarchii poszczególnych wymiarów. Dzięki temu te same dane mogą być w wygodny sposób analizowane w różnych wariantach – wg klientów, towarów, handlowców, czy miejsc powstawania przychodów lub kosztów – co daje kadrze menadżerskiej pełny, szczegółowy obraz funkcjonowania firmy i umożliwia podjęcie właściwych decyzji zarządczych.

Informacje ogólne

Pakiet WF–Analizy przeznaczony jest dla posiadaczy programu WF-Mag oraz WF–FaKir. Umożliwia on tworzenie bardzo wszechstronnych, szybkich, dynamicznych analiz. Program przeznaczony jest dla menadżerów i osób zajmujących się kierowaniem firmą, ustalaniem strategii firmy, strategii sprzedaży.

WF–Analizy pobierają dane z źródłowej bazy danych, wstępnie je przetwarzają a następnie eksportują, przygotowując plik w formacie MS EXCEL. Dalsza praca odbywa się już w tym programie, z wykorzystaniem jego profesjonalnych mechanizmów obsługi tabel przestawnych. Program WF–Analizy należy traktować jako program przygotowujący dane, definiujący wstępnie strukturę danych pod odpowiednim kątem i tworzący plik w formacie MS EXCEL. Ich dalsza analiza przeprowadzana jest już w programie MS EXCEL.

Przygotowany przez WF–Analizy plik może już pracować niezależnie od tego pakietu. Dane mogą być odświeżane bezpośrednio z poziomu pliku MS EXCEL, który potrafi łączyć się ze źródłową bazą danych. Plik ten może również zostać skopiowany i rozdystrybuowany do wielu uprawnionych osób. Użytkownicy ci nie muszą mieć uprawnień dostępu do samego programu WF–Mag, WF–FaKir czy WF-Analizy, wystarczy im standardowy pakiet MS EXCEL.

W wielu przypadkach, jeśli zamierzamy pracować na danych historycznych, nie jest konieczny nawet dostęp do bazy danych – informacje mogą być przetwarzane w trybie off-line.

Użytkownik ma możliwość podejmowania samodzielnej decyzji, jak chce przygotować dane do dalszego przetwarzania – czy lepszą formą prezentacji danych jest zestawienie tabelaryczne czy też może wykres. A jeżeli wykres to jaki: kołowy liniowy a może słupkowy, płaski czy przestrzenny?

W założeniach pakiet WF–Analizy przeznaczony jest do dynamicznego analizowania różnych zagadnień. Użytkownik na podstawie wygenerowanej analizy i wstępnie uzyskanych wyników, sam decyduje pod jakim kątem chce w następnych etapach analizować dane, jak je przedstawić, jakie zastosować filtry czy też jakie serie danych porównać, za jakie okresy – miesięczne czy kwartalne i w jakim układzie – chronologicznie czy może np. „miesiąc do miesiąca”. Zmiana sposobu wizualizacji zwykle wymaga jedynie kilku prostych kliknięć myszką.

Pakiet WF–Analizy stanowi doskonałe narzędzie menadżera czy też Dyrektora Finansowego. Przeanalizowane dane w następnym kroku można dowolnie przygotować w postaci sprawozdań czy prezentacji wykorzystując do tego celu bogactwo narzędzi pakietów MS OFFICE.

WF–Analizy stanowią doskonałe uzupełnienie bogatej oferty raportów dostępnych w naszych programach, które w założeniu przeznaczone są do bieżącej działalności operacyjnej i mają charakter statyczny. Pakiet WF–Analizy przeznaczony jest do globalnej analizy procesów zachodzących w firmie, posługuje się wartościami zbiorczymi (sumowanymi) dla wybranych miar – np. ilości sprzedaży netto czy kosztów zakupu oraz pozwala na dynamiczną zmianę widoków, poziomów agregacji danych, czy sposobu ich grupowania.

Narzędzie nie służy do wykonania wykazu dokumentów zakupu czy sprzedaży w wybranym okresie – natomiast można zestawić całkowite koszty zakupu czy też sprzedaż netto w tym okresie i analizować je pod różnym kątem. W podziale na firmy, oddziały, magazyny, czy kategorie asortymentowe, asortyment, producentów, dostawców, wyróżniki, indeksy i pola dodatkowe. Można porównywać trendy wybranych miar dla całych kategorii lub wybranych pozycji asortymentowych, zestawiać listy najlepiej lub najgorzej sprzedających się towarów w magazynach, punktach sprzedaży, u handlowców czy też wyniki osiągnięte z naszymi odbiorcami i wiele innych.

A wszystko to w uporządkowanej hierarchicznej strukturze. Wiele z tych możliwości jest dostępnych w jednym, raz przygotowanym pliku MS EXCEL, który za pomocą jednego wciśnięcia klawisza „Odśwież” sam zaktualizuje dane ze źródłowej bazy danych.

WF–Analizy pozwalają – po przygotowaniu kilku plików w formacie MS EXCEL – dogłębnie przeanalizować firmę, pracę oddziałów, handlowców, poznać trendy sprzedaży towarów, porównać sprzedaż/zyski ze sprzedaży wybranych towarów, zyski wybranych handlowców, oddziałów czy też wybranych towarów jak również prześledzić strukturę kosztów rejestrowanych w programie WF–FaKir.